Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 35 ευρώ.

Search
Close this search box.

Όροι χρήσης

 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι Εκδόσεις Πουά (στο εξής «η Επιχείρηση») όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την  ιδρύτρια Δήμητρα Δέσποινα Χριστοφορίδου, διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://pouabooks.gr  (στο εξής «ιστοσελίδα») με το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης  βιβλίων της  ( στο εξής « προϊόντα της» ) μέσω του διαδικτύου, (στο εξής «ηλεκτρονικό κατάστημα»).

Η Επιχείρηση -εκδόσεις Πουά- είναι ένας νέος εκδοτικός οίκος στην Θεσσαλονίκη  που στοχεύει να φέρει στο αναγνωστικό κοινό βιβλία που αφορούν την οικογένεια και όχι μόνο,  σε πελάτες της στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως  αυτό αναλυτικά περιγράφονται στην Ιστοσελίδα.

Η Επιχείρηση είναι μια επίσημη εμπορική επιχείρηση που ασκεί εμπορική δραστηριότητα με την έκδοση και πώληση (χονδρική και λιανική) βιβλίων, με ΑΦΜ 128078850, Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Γυμνασιάρχου Στεφάνου 3 Τ.Κ 54250, τηλ. Επικοινωνίας 23145034202  Φαξ 2314034202email info@pouabooks.gr

Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης που αναγράφονται στο παρόν και αναλύονται παρακάτω,  έχουν σκοπό να εκφράσουν με τρόπο σαφή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας  για το Hλεκτρονικό εμπόριο, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας ,το Π.Δ. 131/03, τον Νόμο 2251/1994 Περί Προστασίας Καταναλωτών, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, καθώς και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από απόσταση , τις διατάξεις του ΑΚ περί σύμβασης πώλησης κινητών πραγμάτων καθώς και με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΓΚΠΔ), τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας Ν.4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ΓΚΠΔ  καθώς και άλλων συναφών διατάξεων και με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως αναλύονται στην Πολιτική Απορρήτου της  Ιστοσελίδας μας (link).

Όταν εισέρχεστε και περιηγείστε στη Ιστοσελίδα είστε επισκέπτης και δυνητικός πελάτης του  ηλεκτρονικού μας καταστήματος  διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.  

I. Γενικά

1. Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

 Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά και ενημερωθείτε  για τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας  πριν από την χρήση και πλοήγηση σας  στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η χρήση και πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα δηλώνει ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες Όρους  και Προϋποθέσεις Χρήσης ενώ στην περίπτωση, που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους Όρους  και Προϋποθέσεις Χρήσης  μην κάνετε χρήση  της Ιστοσελίδας.

Μπορείτε να περιηγηθείτε  στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως επισκέπτης χωρίς να χρειαστεί να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία. Αν όμως θελήσετε να προβείτε σε παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ,  τότε πρέπει να μας δηλώσετε ως πελάτης κάποια προσωπικές πληροφορίες, Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα πρέπει ο πελάτης  να δηλώσει με την επιλογή του σχετικής ένδειξης ότι «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και αγορών».  Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση των πληροφοριών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.Τροποποίηση Όρων

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τα τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω αυτής, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, ενημερώνοντας τους χρήστες με ανάρτηση των νέων Όρων και Προϋποθέσεων στην παρούσα Ιστοσελίδα.

3.Εγγραφή χρήστη

Για την πραγματοποίηση αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται η εγγραφή σας στην  Ιστοσελίδα   όπου θα βρείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα – βιβλία που παρέχουμε.  Για την εγγραφή σας ως χρήστης απαιτείται το ονοματεπώνυμό σας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Για την ασφαλή πρόσβασή σας δημιουργείται ένας κωδικός που αφορά  μόνο εσάς- τον πελάτη-  και γνωρίζετε αποκλειστικά μόνο εσείς., Σε περίπτωση που χαθεί ο κωδικός χρήστη, μπορεί να σταλεί νέος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας αφού πρώτα ενημερώσετε σχετικά την Επιχείρηση.
Μετά τη δημιουργία της εγγραφής, η διαγραφή είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του χρήστη.
Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε  φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

4.Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης της παρούσης Ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για προσωπική του χρήση και δεν επιτρέπεται η χρήση της για κανένα εμπορικό σκοπό. Ο χρήστης  δεσμεύεται δια του παρόντος ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που δύναται να είναι προσβλητικό, ψευδές, άσεμνο, απειλητικό, καταχρηστικό, παραπλανητικό, δυσφημιστικό, παράνομο, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή να αποβεί βλαβερό για ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δύναται να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν ποινικό αδίκημα, να θίξει τα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή που μπορεί ειδάλλως να προκαλέσει την αστική ευθύνη, περιεχόμενο που δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε νόμο, ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή που περιέχει ιούς, κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή τη δυσλειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών και ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής. Αν ο χρήστης παραβεί τους άνω διατυπωμένους όρους χρήσης, η Επιχείρηση  διατηρεί το δικαίωμα να του  απαγορέψει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα προσωρινά ή και μόνιμα.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και προμηθευτών), το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας  https://pouabooks.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος (φωτογραφίες,οπτικοακουστικό υλικό, εικόνες, γραφικά, κείμενα  και παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως  εκ τούτου, η  εμφάνιση αυτών στην  Ιστοσελίδα σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Κανένα τμήμα ή περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί ή να αναμεταδοθεί μέσω οποιωνδήποτε μέσων, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ή το κοινό να παραπλανηθεί σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, φόρτωση, αναμετάδοση ή διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς,  εκτός από τα προβλεπόμενα από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης αποδεδειγμένα ρητής  αδείας της Επιχείρησης. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρηση, τις υπηρεσίες της,  τα προϊόντα της είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης, της Ιστοσελίδας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

6. D
omain Name

Το όνομα χώρου (domain name)    https://pouabooks.gr  έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην  Δήμητρα Δέσποινα Χριστοφορίδου ως  διαχειρίστρια της ιστοσελίδας και ιδρύτρια της επιχείρησης η οποία  έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και την εξουσία να αποκλείει τρίτους από την καταχώριση ταυτόσημου ονόματος χώρου.

7.Περιορισμός ευθύνης

 Η χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που αφορά στη λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας  και του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτήν, ούτε για τυχόν ζημιά από παρεμβάσεις τρίτων σε, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της παρέχεται “ως έχει” και χωρίς οποιεσδήποτε σαφείς ή υπονοούμενες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε αυτές, υπονοούμενων εγγυήσεων της ορθότητας, της επάρκειας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητα ή της χρησιμότητας για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

Η Επιχείρηση ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων   των προϊόντων της και έχει όλες τις υποχρεώσεις  που προβλέπονται στη ισχύουσα νομοθεσία για την πώληση αγαθών καθώς και τη νομοθεσία για την προστασία καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 Η Επιχείρηση παρά την διαρκή προσπάθεια της Επιχείρησης  για την ακρίβεια του περιεχόμενου και των πληροφοριών που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της και τη διαθεσιμότητα αυτών, ωστόσο δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ακριβές, πλήρες, χωρίς  τυπογραφικά λάθη ή εκ παραδρομής λαθών ούτε ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι συνεχής, ότι οποιαδήποτε λάθη στην Ιστοσελίδα θα διορθωθούν ή ότι η Ιστοσελίδα ή ο κεντρικός υπολογιστής που φιλοξενεί την Ιστοσελίδα είναι χωρίς ιούς ή οποιαδήποτε  επιβλαβή στοιχεία ούτε για την διαθεσιμότητα των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος
Αναλαμβάνει όμως, σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει εγκαίρως για τη διαθεσιμότητα των αγαθών.
Επίσης, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται απέναντι στον πελάτη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας  ή για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την  λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος λόγω ανωτέρας βίας (πχ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, έκτακτα μέτρα του κράτους όπως αυτά για την αντιμετώπιση της πανδημίας του  covid -19 κλπ).

Η Επιχείρηση εφιστά την προσοχή στους πελάτες, ότι οι εικόνες, οι φωτογραφίες και τα σχέδια που εκτίθενται στην παρούσα Ιστοσελίδα και περιγράφουν τα προϊόντα  αποτελούν ακριβή απεικόνιση αλλά πιθανόν να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις και παραλλαγές. H Επιχείρηση δεν ευθύνεται γι’ αυτές τις διαφορές και αποκλίσεις.

Τέλος η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των επικοινωνιών και των υλικών που παράγονται από εσάς (πχ τα emails) και διατηρεί το δικαίωμα και κατά την κρίση της να μπλοκάρει και να αφαιρέσει οποιουδήποτε είδους  επικοινωνίες και υλικό θεωρεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τους παρόντες  όρους χρήσης ή είναι άλλως μη αποδεκτές από αυτή. 

8.Συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους

 Στην Ιστοσελίδα μας είναι πιθανό να παρέχονται  σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους μη σχετιζόμενους με την Επιχείρηση ή την ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι αυτοί σας παρέχονται επειδή μπορούν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς ή να σας επιτρέπουν την πρόσβαση σε παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών, καθώς αυτές βρίσκονται εκτός ελέγχου της Επιχείρησης και της Ιστοσελίδας. Με την  υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αξιοπιστία ή ασφάλεια αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η περιήγηση μέσα σε αυτούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Καθώς  στις Ιστοσελίδες αυτές μπορεί να γίνεται χρήση cookies όπως και συλλογή στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, πρέπει πάντα να ελέγχετε τους όρους χρήσης και απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων πριν την είσοδό  σας σε αυτές. Αν ωστόσο προκύψει τυχόν πρόβλημα είτε κατά την περιήγησή σας σε αυτές είτε κατά τη συναλλαγή σας με κάποια από αυτές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με τους διαχειριστές αυτών, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για το περιεχόμενο και τη λειτουργία τους.

9.Χρήση της Ιστοσελίδας από παιδιά

H χρήση της ιστοσελίδας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ από ανήλικους (ηλικία κάτω των 18 ετών).

 

II. Υποχρεώσεις Επιχείρησης

Η επιχείρηση, πριν την ολοκλήρωση της καταχώρησης της παραγγελίας,  υποχρεώνεται να ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας της, με σαφή και ακριβή τρόπο, τον καταναλωτή για τα κάτωθι αναφερόμενα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3β του Ν.2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών  για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο  όπως:

 1. Πλήρη επωνυμία της επιχείρησης, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας/ηλεκτρονική διεύθυνση.
 2. Χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλεί και διευκρίνηση των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. διαστάσεις των προϊόντων, τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή άλλων φόρων, όροι και τρόποι πληρωμής, έξοδα αποστολής, έξοδα σε περίπτωση επιστροφής ή ακύρωσης ενός προϊόντος, τρόπος παράδοσης κλπ).
 • Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων και την προθεσμία, εντός της οποίας η επιχείρηση αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα ή να παρέχει τις υπηρεσίες.
 1. Πληροφορίες χρεώσεων.
 2. Ειδικές προσφορές.
 3. Όροι υπαναχώρησης ή ακύρωσης της σύμβασης.
 • Τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των εκάστοτε διαφορών και πληροφορίες για τους αναγνωρισμένους φορείς εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (βλέπε παρακάτω).
 • Τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική εναλλακτική επίλυση διαφορών(βλέπε παρακάτω).
 1. Τους όρους που αφορούν στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τις τυχόν εμπορικές εγγυήσεις (περιεχόμενο, διάρκεια και έκταση εδαφικής ισχύος), και την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. Α.Κ.
 2. Την ενδεχόμενη ανάγκη συχνής συντήρησης των προϊόντων ή την ύπαρξη ανταλλακτικών ιδιαίτερα μεγάλου κόστους σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των προϊόντων αυτών.
 3. Τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων και την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης.
 • Τους κώδικες δεοντολογίας ή τυχόν σήματα αξιοπιστίας που τους δεσμεύουν.
 • Όλα τα παραπάνω αποτελούν το σύνολο της πληροφόρησης που η επιχείρηση πρέπει να παρέχει στον πελάτη και η οποία οφείλει να είναι κατανοητή, αληθής, επικαιροποιημένη και επαληθεύσιμη και να γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε άλλη γλώσσα.

   

IV. Διευκρινίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος

1. Η καταχώρηση μιας παραγγελίας στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να γίνει από τελικούς καταναλωτές, που έχουν, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία, δηλαδή εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και δεν συντρέχει οποιαδήποτε περίπτωση περιορισμού της ικανότητας αυτής, ως προς την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης.

2. Η σύμβαση πώλησης προϊόντων μεταξύ μιας επιχείρησης και του χρήστη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί μια σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως και υφίσταται όταν αφενός  γίνει η καταχώρηση  παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα από τον χρήστη, η οποία εκλαμβάνεται και από  δύο πλευρές ως πρόταση αγοράς των προϊόντων που αναφέρονται στην παραγγελία, και αφετέρου όταν γίνει αποδοχή  της παραγγελίας αυτής από την επιχείρηση με την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής επιστολής προς τον χρήστη.

3. να θεωρηθεί έγκυρη μια παραγγελία απαιτούνται:

α. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την σύναψη της σύμβασης πώλησης

β. Ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης πώλησης (πχ πωλούμενα προϊόντα, τίμημα, έξοδα μεταφοράς, τρόπος, χρόνος και τόπος  παράδοσης των προϊόντων

γ. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συναπτόμενης σύμβασης. 

δ. Οι συναλλαγές μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα εκτελούνται σε ευρώ. Αν η κάρτα ή ο λογαριασμός δεν διαθέτει χρηματικό ποσό σε ευρώ, το τελικό ποσό χρέωσης θα υπολογιστεί με την ισοτιμία συναλλάγματος της μέρας που χρεώθηκε η κάρτα ή ο λογαριασμός.

ε. Οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει προηγουμένως το καταναλωτικό κοινό.

στ. Η παρουσίαση στην ιστοσελίδα των προϊόντων/υπηρεσιών  προς πώληση αποτελεί πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης παραγγελίας. Για το λόγο αυτό η  παρούσα παρουσίαση δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε δέσμευση της εταιρεία μας για τη διαθεσιμότητα ή/και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων. 

V. Παραγγελίες

Όλες οι παραγγελίες αποτελούν αντικείμενο διαθεσιμότητας και ως εκ τούτου τα προϊόντα στο καλάθι σας είναι διαθέσιμα και σε άλλους χρήστες  μέχρι να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Η παραγγελία ολοκληρώνεται όταν βρεθείτε στην σελίδα του καλαθιού όπου εμφανίζονται αναλυτικά τα είδη που έχετε αγοράσει. Ότι δεν επιθυμείτε να αγοράσετε, το αφαιρείτε πατώντας «Διαγραφή» και στη συνέχεια πατάτε «Ενημέρωση Καλαθιού». Όταν είστε έτοιμοι πατάτε «Αγορά». Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στο πεδίο «Πληροφορίες Χρέωσης. Αν οι πληροφορίες χρέωσης είναι διαφορετικές από τις πληροφορίες αποστολής, συμπληρώνετε στο «Σχόλιο Παραγγελίας» το πού θέλετε να σταλεί. Επίσης στο «Σχόλιο Παραγγελίας» έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε κάποιο σχόλιο όσον αφορά το χρώμα ή το μέγεθος του προς πώληση αντικειμένου, αν επιθυμείτε να εκδοθεί τιμολόγιο πώλησης αγαθών ή αν επιθυμείτε η παραγγελία να σταλεί με κάποια εταιρία ταχυμεταφορών διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιεί η επιχείρηση ή οτιδήποτε άλλο που επιθυμείτε να επισημάνετε.


VI. Πληρωμές

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι παρακάτω:

 • Με αντικαταβολή. Το αντίτιμο καταβάλλεται στην εταιρία ταχυμεταφορών που θα σας παραδώσει την παραγγελία στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Η αντικαταβολή ισχύει για αγορές στο εσωτερικό και για παραγγελίες αξίας μικρότερης των 100 ευρώ. Στην περίπτωση που αρνηθείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας χωρίς να υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση στην εταιρία, η παραγγελία ακυρώνεται και η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην σας εξυπηρετήσει στο μέλλον.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η κατάθεση πραγματοποιείται  σε ένα από τους λογαριασμούς της επιχείρησης.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : GR80 0110 2180 0000 2180 0397 305

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR17 0172 2390 0052 3908 6758 742

ALPHA BANK : GR95 0140 4770 4770 0200 2006 620

EUROBANК : GR79 0260 1220 0004 4020 0837 627

Στο καταθετήριο πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας καθώς και ο αριθμός της παραγγελίας. Η παραγγελία σας θα εκτελεστεί μόλις επιβεβαιωθεί η κατάθεσή σας. Τα τραπεζικά έξοδα καθώς και οι προμήθειες επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον πελάτη. Με την ολοκλήρωσή της κατάθεσής σας, παρακαλείστε όπως στείλετε αντίγραφο του καταθετηρίου  στo e mail info@pouabooks.gr όπου θα αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό παραγγελίας, την ημερομηνία κατάθεσης και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.  Σε περίπτωση μη κατάθεσης του αντιτίμου της παραγγελίας εντός 2 ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται.

 • Με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα. Όταν επιλέγετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Εθνική NBG Στη σελίδα αυτή, συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητούνται (αριθμό κάρτας, μήνας και έτος λήξης αυτής, τον τριψήφιο κωδικό επαλήθευσης και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας). Επισημαίνουμε ότι η επιχείρηση δεν λαμβάνει καμία πληροφορία σχετικά με τις κάρτες σας.

VII. Αποστολές

Οι αποστολές των παραγγελιών εκτελούνται μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών ACS Courier. Πιο κάτω θα δείτε τις χρεώσεις της όσον αφορά στις αποστολές. Εφόσον επιθυμείτε τη χρήση κάποιας άλλης εταιρίας ταχυμεταφορών, τα έξοδα σε αυτή την περίπτωση βαρύνουν εσάς και δεν υπάρχει η επιλογή της αντικαταβολής.

Υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν αποστολή για παραγγελίες  άνω των 35,00 ευρώ

Εφόσον τα προϊόντα προς παραγγελία είναι διαθέσιμα, θα φύγουν από την επιχείρηση  εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών  εκτός περιπτώσεων μεγάλου φόρτου εργασίας όπου οι αποστολές γίνονται εντός 1 έως 7 ημερών. Αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Οι αποστολές που εκτελούνται Παρασκευή έχουν μια επιπλέον καθυστέρηση καθώς μεσολαβεί σαββατοκύριακο.

 Αν τα προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ή on demand, η συνεννόηση θα γίνει τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών παράδοσης, είτε γιατί έχουν προκύψει μη αναμενόμενα γεγονότα (πχ απεργίες) είτε γιατί ο τόπος παράδοσης είναι σε δυσπρόσιτο μέρος ή νησί όπου οι καιρικές συνθήκες δύναται να δυσχεράνουν την παράδοση, μπορεί να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία ή να σταλείe-mail για να μας ενημερώσετε αν συνεχίζετε να επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Ένας εναλλακτικός τρόπος παρακολούθησης της παραγγελίας σας είναι να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της ACS Courier όπου συμπληρώνετε τον κωδικό της φορτωτικής που θα σας αποσταλεί και κατά αυτόν τον τρόπο ενημερώνεστε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία σας.


VIII
. Ακύρωση παραγγελίας

  Εάν ο πελάτης  έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική παραγγελία η οποία δεν έχει αποσταλεί, διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας. Η ακύρωση θα πρέπει να γίνει μέσω επικοινωνίας είτε τηλεφωνική στο τηλέφωνο 23145034202 είτε μέσω email στο info@pouabooks.gr με την Επιχείρηση μέχρι τις 13.00 της επόμενης ημέρας  της παραγγελίας ώστε να μην παραδοθούν τα αντικείμενα στην μεταφορική. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας για να ενημερωθείτε για το πότε και πώς θα επιστραφούν τα χρήματα για την περίπτωση που έχει ήδη προηγηθεί πληρωμή με κάρτα ή κατάθεση σε τράπεζα. Μετά την αποστολή του προϊόντος ισχύουν τα παρακάτω:

ΙΧ. Επιστροφές

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής της παραγγελίας εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής για τους παρακάτω λόγους:

α. Παρέλαβε άλλο προϊόν από αυτό που παρήγγειλε.

β. Βρέθηκαν ελαττώματα στο προϊόν όπως προβλήματα εκτύπωσης, χαλασμένη βιβλιοδεσία, χτυπήματα κ.α.

 Υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής με άλλο προϊόν ή επιστροφής χρημάτων (με κατάθεση στο λογαριασμό σας).  Ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του προϊόντος πίσω στην επιχείρηση αλλά και για το κόστος της εκ νέου αποστολής από την επιχείρηση σε αυτόν σε περίπτωση που αποφασίσει την ανταλλαγή του με κάποιο άλλο προϊόν και όχι την επιστροφή χρημάτων.  Στην περίπτωση που επιλέξετε την επιστροφή χρημάτων, τυχόν τραπεζικά έξοδα βαραίνουν τον πελάτη.

Εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής:

 1. Αντικείμενα που έχουν εμφανώς χρησιμοποιηθεί
 2. Προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
 3. Προϊόντα για την αγορά των οποίων χρησιμοποιήθηκε εκπτωτικός κωδικός.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ εφόσον:

 1. Συμπληρωθεί η φόρμα υπαναχώρησης όπως θα τη βρείτε επισυναπτόμενη
 2. Προηγηθεί επικοινωνία με την Επιχείρηση με email στο info@pouabooks.gr
 3. Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
 4. Δεν έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν υπάρχουσες ετικέτες.
 5. Επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά: κουτί, πρωτότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης αγαθών συνοδευόμενα από το δελτίο αποστολής.
 6. Εφόσον η παραγγελία συνοδεύεται από δώρο, πρέπει να επιστραφεί και το δώρο.

Μέχρι τη στιγμή που το επιστρεφόμενο προϊόν φτάσει στα χέρια μας, βρίσκεται στην δική σας ευθύνη οπότε παρακαλούνται οι πελάτες να φροντίζουν η συσκευασία να είναι ασφαλής έτσι ώστε να μην προκληθεί φθορά κατά την επιστροφή της παραγγελίας και ως εκ τούτου αδυναμία επιστροφής. Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής. Μόλις η επιχείρηση παραλάβει και ελέγξει ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από την επιχείρηση.  Η διεύθυνση που θα επιστραφεί η παραγγελία είναι: Γυμνασιάρχου Στεφάνου 3, 54250.Θεσσαλονίκη,

Επιστροφή προϊόντων χωρίς επιβάρυνση του πελάτη γίνεται:

 1. Στην περίπτωση παράδοσης άλλου είδους από αυτό που παραγγέλθηκε ως προς το είδος ή την ποσότητα.
 2. Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος
 3. Αν κατά την παράδοση, το είδος έχει κατεστραμμένη συσκευασία.
 4. Έχετε επικοινωνήσει μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή για να επισημάνετε το πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα (βλ. παραπάνω) και στην αρχική του συσκευασία.

Οι επιστροφές γίνονται υποχρεωτικά με την εταιρεία ταχυμεταφορών που σας υποδεικνύουμε εμείς με χρέωση της επιχείρησης και θα γίνονται αποδεκτές εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την επιχείρηση.

Τέλος, αλλαγή για δεύτερη φορά ενός προϊόντος δεν γίνεται δεκτή.


ΧΙ.
Ακύρωση από πλευρά  της επιχείρησης

 Η επιχείρηση  δύναται να ακυρώσει μια παραγγελία που καταχωρήθηκε από ένα πελάτη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Αν δεν υπάρξει έγκριση πληρωμής
 2. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα παράδοσης της παραγγελίας στον τόπο κατοικίας σας
 3. Αν δεν συμφωνήσετε με τους όρους της ιστοσελίδα.


XII.  Δικαίωμα υπαναχώρησης πελάτη από την εξ αποστάσεως σύμβαση  (άρθρο 3ε ν.2251/1994).

 α.  Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης: Ο πελάτης  διαθέτει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση εκτός από το κόστος επιστροφής του προϊόντος εφόσον τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.)

Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημέρα που ο πελάτης ή τρίτος που υποδεικνύεται από τον πελάτη, διαφορετικό από μεταφορέα, αποκτά την φυσική κατοχή του προϊόντος.  Ο πελάτης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει εντός της ως άνω προθεσμίας να  ενημερώσει  σχετικά την Επιχείρηση, με ρητή δήλωση υπαναχώρησης που θα σταλεί είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Επιχείρησης Γυμνασιάρχου Στεφάνου 3, είτε στο emai Info@pouabooks.grl.

β. Αποτελέσματα υπαναχώρησης: Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση επιστρέφει την πληρωμή που έλαβε από τον πελάτη συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών παράδοσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η επιστροφή χρημάτων από την επιχείρηση θα γίνει χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής δηλαδή  με εκείνα που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά.  Η Επιχείρηση μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το προϊόν ή μέχρι ο πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω το προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, εκτός από τις περιπτώσεις που γίνει παραλαβή προϊόντος από  την ίδια την Επιχείρηση.

γ. Υποχρεώσεις του πελάτη σε περίπτωση υπαναχώρησης: 1. Εάν η Επιχείρηση  προμηθευτής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει η ίδια τα προϊόντα, ο πελάτης τα επιστρέφει ή τα μεταβιβάζει στην Επιχείρηση ή ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτήν να λάβει τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημέρωσε ρητά την Επιχείρηση  για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο πελάτης στείλει πίσω τα προϊόντα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών . Ο  πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων εκτός των περιπτώσεων επιστροφής σε φυσικό κατάστημα καθώς και των περιπτώσεων στις οποίες με υπαιτιότητα της Επιχείρησης εστάλησαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα, οπότε η Επιχείρηση αναλαμβάνει κάθε κόστος μεταφοράς του παλαιού και νέου προϊόντος.

δ. Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής:
Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης που προβλέπονται ανωτέρω δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: · προμήθεια βιβλίων εκδοτικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού κατόπιν ειδικής παραγγελίας του πελάτη· προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων προϊόντων · προμήθεια προϊόντων τα οποία λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα ή συνδεδεμένα με άλλα στοιχεία · προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση · προμήθεια παντός είδους περιοδικών · προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης
Ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ (αρ. 534 επ.). Τα δικαιώματα αυτά παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την κατάρτιση της σύμβασης.

ΧIII.Επίλυση διαφορών. 

1.Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκη έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.

2.Για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης και επίλυσης διαφορών, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλατεία Κάνιγγος 10181, Αθήνα,www.efpolis.gr), ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, 117 71 Αθήνα,www.synigoroskatanaloti.gr), καθώς και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών στις κατά τόπους Νομαρχίες.

3.Επιπλέον, οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν τη φιλική επίλυση διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων με προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στην Ελλάδα είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος (Λ .Αλεξάνδρας 144 11471 Αθήνα, τηλ. 210 6460862, fax2106460784,  www.eccgreece.gr– info@eccgreece.gr)

4. Ωστόσο, επειδή προτεραιότητα για εμάς αποτελεί η συνεχής  προσπάθεια βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα καθώς και η εξυπηρέτηση του πελάτη ώστε να του παρέχεται μια υψηλού επιπέδου αγοραστική εμπειρία, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε παράπονο έχετε ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία υποπέσει στην αντίληψή σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας  στο τηλέφωνο 23145034202 ή Φαξ 2314034202 (10.30-15.00 για Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο και 10.30-15.00 και 17.30-20.30 για Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) ή να μας στείλετε email στην διεύθυνση info@pouabooks.gr ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα ή μπορείτε  επίσης να μας βρείτε στη διεύθυνση οδός Γυμνασιάρχου Στεφάνου 3 Τ.Κ 54250 Θεσσαλονίκη.


ΧΙΙΙΙ. Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και πλήρως συμμορφωμένη στη νομοθεσία  και αρχές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων  όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας και Πολιτική  Cookies που είναι αναρτημένες στη ιστοσελίδα.