Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 35 ευρώ.

Search
Close this search box.

Πολιτική Απορήττου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟY  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥΑ

Διεύθυνση: Γυμνασιάρχου Στεφάνου 3, Τ.Κ. 54250

ΑΦΜ 128078850, Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης

Τηλ. Επικ.: 23145034202

E-mail: info@pouabooks.gr

Website: https://pouabooks.gr

Fb: https://www.facebook.com/EkdoseisPoua

Instagram:  https://www.instagram.com/Ekdoseispoua

 

Η παρούσα  Πολιτική Απορρήτου αναλύει τον τρόπο που οι Εκδόσεις Πουά επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας και τον τρόπο  να τα ασκήσετε. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις δραστηριότητες που αφορούν προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγουμε με διάφορα μέσα, όπως μέσω ιστότοπων, εφαρμογών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων παρόχων,  από εσάς τους ίδιους, από τρίτους, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, της λειτουργίας της Επιχείρησης και της  καλύτερης εξυπηρέτησης σας.

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική , την Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας, την Πολιτική  Cookies,  προκειμένου να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται για τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα) από  τις εκδόσεις Πουά.

Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Επιχείρηση -εκδόσεις Πουά- (στο εξής «Επιχείρηση») όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την  ιδρύτρια Δήμητρα Δέσποινα Χριστοφορίδου, είναι ένας νέος εκδοτικός οίκος στην Θεσσαλονίκη  που στοχεύει να φέρει στο αναγνωστικό κοινό βιβλία που αφορούν την οικογένεια και όχι μόνο,  σε πελάτες της στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως  αυτό αναλυτικά περιγράφονται στην Ιστοσελίδα.

Οι Εκδόσεις Πουά διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://pouabooks.gr  (στο εξής «ιστοσελίδα») με το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης  βιβλίων της  ( στο εξής « προϊόντα της» ) μέσω του διαδικτύου, (στο εξής «ηλεκτρονικό κατάστημα»). 

Η Επιχείρηση σέβεται την ιδιωτικότητά σας και έχει συμμορφωθεί  με τη Νομοθεσία και τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

ΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία είναι Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας,  των πελατών της (λιανικής και χονδρικής πώλησης), των τρίτων/συνεργατών /προμηθευτών (όπως συγγραφείς, εικονογράφοι, κειμενογράφοι, μεταφραστές,   διαχειριστή social media,  εταιρία courier, εξωτερικό λογιστή, οργανισμοί , δημόσιοι φορείς κ.α.), ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του ακινήτου που εδρεύει η  Επιχείρηση, στα πλαίσια της λειτουργίας και διοίκησης της Επιχείρησης, της άσκησης εμπορίας (λιανική/χονδρική πώληση) προϊόντων της  για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους  καθώς και την επίτευξη των σκοπών  της.

 

ΙΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Επιχείρηση. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας κατά την άσκηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:

 1.  Διοίκηση  και λειτουργία της Επιχείρησης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

 2. Άσκηση εμπορίας (λιανική, χονδρική πώληση) προϊόντων της.

 3. Συνεργασία με τρίτους συνεργάτες /προμηθευτές  για την όπως συγγραφείς βιβλίων, εικονογράφοι, κειμενογράφοι, μεταφραστές, βιβλιοδέτες, επιχείρηση ταχυμεταφοράς φωτογράφοι, κ.α.

 4.  Επικοινωνία   στα πλαίσια της συνεργασίας μας και της ενημέρωσης σας για τα προϊόντα και τις δράσεις μας .

 5. Αποστολή newletters για την ενημέρωση των νέων προϊόντων, εκδηλώσεων και δράσεων της Επιχείρησης.

 6. Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις  της Επιχείρησης (όπως φορολογικές, νομοθεσία που διέπουν τις πωλήσεις κινητών πραγμάτων, την προστασία του Καταναλωτή κ.α.).

 7. Προωθητικές ενέργειες – Διαφημίσεις της Επιχείρησης

 8. Διασφάλιση και άσκηση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρηση στα πλαίσια όπως αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της όπως η δημιουργία και διατήρηση αρχείου πελατών λιανικής και χονδρικής πώλησης, τρίτων συνεργατών, για την εύρυθμη λειτουργία του, οι εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για τη προστασία των συμφερόντων του  ενώπιον δικαστικών και άλλων αρχών.

 9. Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων σας θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.) προς το δημόσιο συμφέρον όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών.

  Θα ενημερώνεστε εγγράφως είτε με e-mail ή με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας δια ζώσης για τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, των σκοπών επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας και τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης καθώς και  τα στοιχεία των αποδεκτών στους οποίους θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας. 

 10. Διαχείριση ιστοσελίδας https://pouabooks.gr με το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης  βιβλίων της   μέσω του διαδικτύου (Πολιτική  Απορρήτου Ιστοσελίδας, Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης)

 

ΙV. ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών και δραστηριοτήτων,  η  Επιχείρηση επεξεργάζεται (συλλέγει, καταχωρεί, αποθηκεύει, ανακτά, κοινοποιεί κ.α.) τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των παρακάτω ομάδων υποκειμένων:

Των  πελατών λιανικής  και χονδρικής πώλησης,  κάθε προμηθευτή και τρίτου εξωτερικού συνεργάτη όπως  για παράδειγμα τον λογιστή, νομικό σύμβουλο, τεχνικό ασφαλείας, μεταφορική εταιρία,  συγγραφέων, κειμενογράφων, εικονογράφων, μεταφραστών, βιβλιοδετών, φωτογράφου,  ιδιοκτήτη  και διαχειριστή του ακινήτου που στεγάζεται η έδρα της Επιχείρησης, διαχειριστή ιστοσελίδας,  influencer κ.α.

 Η επιχείρηση επεξεργάζεται τα  προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας που διαχειρίζεται https://pouabooks.gr  με το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης  βιβλίων της   μέσω του διαδικτύου (Πολιτική  Απορρήτου Ιστοσελίδας, Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης)

 

V. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

 1. Δεδομένα των πελατών  λιανικής και χονδρικής πώλησης
   ΑΠΛΑ: Ονοματεπώνυμο πελάτη, πατρώνυμο, αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου,  ΑΦΜ, διεύθυνση, περιοχή, Τ.Κ., πόλη, περιφέρεια, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΙΒΑΝ  Τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμούς στα social media, και σε πλατφόρμες τηλεφωνικής επικοινωνίας και συμμετοχής όπως Skype, ZOOM  κ.α.

 2. Δεδομένα των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών
  ( λογιστής, νομικός σύμβουλος, τεχνικός ασφαλείας, μεταφορική εταιρία,  συγγραφείς κειμενογράφοι, εικονογράφοι, μεταφραστές, βιβλιοδέτες φωτογράφοι,  ιδιοκτήτη  και διαχειριστή του ακινήτου που στεγάζεται η έδρα της Επιχείρησης, διαχειριστή ιστοσελίδας,  influencer κ.α.):

  ΑΠΛΑ: Ονοματεπώνυμο,  επάγγελμα/ ασχολία, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό, κινητό),  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Συλλόγου (Δικηγορικός κλπ), Τραπεζικός Λογαριασμός, τίτλοι σπουδών – εκπαίδευση, γνώσεις (στοιχεία βιογραφικού σημειώματος), λογαριασμοί  social media και σε πλατφόρμες τηλεφωνικής επικοινωνίας και συμμετοχής όπως Skype, ZOOM κ.α

  Βιομετρικά (φωτογραφίες/βίντεο)

 

VΙ. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών (λιανικής και χονδρικής πώλησης), τρίτων συνεργατών, προμηθευτών , ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ακινήτου που στεγάζεται η έδρα της Επιχείρησης, τα συλλέγουμε από τα ίδια τα υποκείμενα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε ή ανακοινώνετε.

 

VII. ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Δεδομένα  των  πελατών (λιανικής ή χονδρικής πώλησης):
  1. Ενημέρωση για τα προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
  2.  Σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων μας.
  3. Φυσική παραλαβή προϊόντος .
  4. Έκδοση φορολογικών παραστατικών
  5. Δημιουργία και Τήρηση Αρχείου Πελατών.
  6. Αποστολή  προϊόντος/  Επιστροφή προϊόντος/ Αποστολή νέου προς αντικατάστασης.
  7.  Επικοινωνία για την εξυπηρέτηση των πελατών.
  8.  Ιδιωτική Ασφάλεια για αστική ευθύνη
  9. Έλεγχος υπολοίπων πελατών/ενημέρωση οφειλών.
  10. Εξωδικαστικές / δικαστικές ενέργειες (εξόφλησης οφειλών  ή άλλων νομικών ενεργειών).
  11. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
  12. Αποστολή διαφημιστικών και newsletters.


 2. Δεδομένα των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών:
  1. Αξιολόγηση  προσόντων υποψηφίων συνεργατών για ενδεχόμενη συνεργασία.
  2. Επικοινωνία (τηλεφωνική, email) και συνέντευξη με υποψήφιο με σκοπό την συνεργασία. 
  3. Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών. 
  4. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου συνεργατών/προμηθευτών.
  5. Η διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών – αποδείξεων, κ.λπ.).
  6. Η επικοινωνία στα πλαίσια της συνεργασίας.
  7. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία (φορολογική, κ.α.).
  8. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νομική χρήση.
  9. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  10. Αναρτήσεις σε socialmedia ( Facebook, Instagram, Youtube) website.

 3. Δεδομένα  εκμισθωτή /διαχειριστή του ακινήτου που στεγάζονται η Επιχείρηση.
  1. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου,
  2. Συμμόρφωση στη νομοθεσία,
  3. Επικοινωνία για ζητήματα που απορρέουν από την σύμβαση μίσθωσης,
  4. Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων.
  5. Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων   Επιχείρησης.


 4.  Φωτογραφίες / Βίντεο:
  Η Επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί φωτογραφίες και βίντεο συνεργατών της σε εκδηλώσεις για προώθηση των προϊόντων της όπου σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπεριλαμβάνεται/εμφανίζεται και το ονοματεπώνυμο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας καθώς και  σε social media, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.Η λήψη φωτογραφικών /βίντεο καθώς και η ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην ιστοσελίδα μας γίνονται μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση που μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων στην εμφάνισή σας σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται τη θάμπωση της φωτογραφίας/βίντεο και όχι την καταστροφή/μη λήψη τους, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Ενημέρωση και Φόρμα συγκατάθεσης η οποία σας γνωστοποιείται.

 5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις:
  Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.)   ή εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού  εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών.

  Σημαντική επισήμανση: Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώνεστε για τα προσωπικά δεδομένα σας που μας ανακοινώθηκαν, από που μας ανακοινώθηκαν, το σκοπό επεξεργασίας τους, τη νόμιμη βάση, το χρόνο και τρόπο αποθήκευσης καθώς και τα δικαιώματά σας. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους οριζόμενους ως άνω σκοπούς. Επεξεργασία για άλλο σκοπό από αυτόν που ορίζεται με την παρούσα γίνεται μόνο με προηγούμενη ενημέρωσή σας για τον σκοπό επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση, τον τόπο και  χρόνο αποθήκευσης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων σας. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε ή ανακοινώνετε.

Όλα όσα ορίζονται στην παρούσα ισχύουν με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

VIII. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 2. Η σύναψη και εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από τη σύμβαση πώλησης προϊόντων μας.

 3. Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Επιχείρησης και τρίτου συνεργάτη, εκτελούντος την επεξεργασία.

 4. Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος της Επιχείρησης (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, κ.λπ.), 

 5. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των  δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής,  

 6. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων  της  Επιχείρησης ή των υποκειμένων.

 7. H επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρηση όπως  η εκπλήρωση των σκοπών της καθώς και  η εύρυθμη λειτουργία της όπως  η συμμετοχή της σε προγράμματα  ΕΣΠΑ ή κρατικές επιδοτήσεις,  οι εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για την προστασία συμφέροντα και τους σκοπούς της, προστασία της περιουσίας της Επιχείρησης  κ.α. Η  Επιχείρηση σας ενημερώνει συγκεκριμένα για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της για την εξυπηρέτηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 8. Η  επεξεργασία εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιχείρηση όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών.

 

IΧ. ΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε διακομιστές (servers)  σε cloud της SiteGround Spain S.L. και προστατεύονται απόλυτα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας.

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης διαφέρει ανάλογα με τη χρήση:

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την πραγματοποίηση αγοράς προϊόντων μας και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και άσκηση των συμβατικών μας δικαιωμάτων σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, για 10 έτη από την πραγματοποίηση της τελευταίας αγοράς σας. Το χρονικό διάστημα των 10 ετών παρατείνεται σε περίπτωση δικαστικής ή εξωδικαστικής  επίλυσης διαφοράς.

Φωτογραφίες /βίντεο με ή χωρίς ονοματεπώνυμο σας αναρτημένα στην Ιστοσελίδα μας έως την ανάκληση της συγκατάθεσης και  διαγραφή τους.

Στοιχεία επικοινωνίας και λήψης newsletters για την προώθηση των προϊόντων και δράσεων της Επιχείρησης έως την ανάκληση της συγκατάθεσης και την διαγραφή τους.

 Όλα τα παραπάνω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΧΙIΙ. ΤΡΙΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Η Επιχείρηση μπορεί να εκχωρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα  σας σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ως άνω υποκειμένων κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 ΓΚΠΔ όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: Εξωτερικός Λογιστής,  Εταιρία ελέγχου ασφάλειας, εταιρία ταχυμεταφορών ACS CURRIER, τεχνική εταιρία για την επίβλεψη και συντήρηση της ιστοσελίδα υπό το φυσικό πρόσωπο Καρακίτσιο Γεώργιο, influencer, συνεργάτες για την έκδοση βιβλίου.

 

XΧ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πρόσβαση στα  Προσωπικά Δεδομένα  έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα συνεργαζόμενοι της Επιχείρησης οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας με την Επιχείρηση και επεξεργάζονται τα δεδομένα των υποκειμένων ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του και σύμφωνα με τις εντολές του και τις σχετικές συμβάσεις.

Οι συνεργάτες της Επιχείρησης που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ (ΓΚΠΔ) και του Ν.4624/2019 για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθεια

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Επιχείρησης. έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (GDPR) και το Ν.4624/2019.

 

ΧΧΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι συνεργάτες της Επιχείρησης. που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ και του Ν.4624/2019 για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικό σας δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας καθώς και τους όρους των συμβάσεων συνεργασίας τρίτων επιχειρήσεων (υπεύθυνων επεξεργασίας). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα ανακοινώνουμε σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους.  

Μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σας αν μας ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

Για τη συμμόρφωσή μας σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας.

 

ΧΧΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖOYME ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣOΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή  και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων  της Επιχείρησης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας.

Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

Η εκπρόσωπος και ιδρύτρια και οι συνεργάτες της Επιχείρησης . αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και την Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας και Πολιτική cookies και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

 

XXIII.  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 • Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές μας υποχρεώσεις αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τη Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή).
 • Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε,
 • Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή άλλαξε,
 • Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Να αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους,
 • Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη Επιχείρησηή φορέα με ένα λογικό μέσο,
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει (π.χ. για επικοινωνία, ανάρτηση φωτογραφιών /βίντεο ιστοσελίδα ή social media κ.α.).

 

ΙXΧ. ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pouabooks.gr Είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της Επιχείρησης , στην διεύθυνση Θεσ/νίκη, Ελλάδα, Γυμνασιάρχου Στεφάνου 3, 54250  τηλ. 23140 34202 υπόψη της Δήμητρας Χριστοφορίδου.

Θα σας απαντήσουμε σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η καταγγελία υποβάλλεται στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο της καταγγελίας που θα βρείτε στην διαδικτυακή πύλη  της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τους αναφερόμενους  σε αυτήν τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.

 

XΧΧ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην Ιστοσελίδα  μας https://pouabooks.gr. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις. 

Το παρόν κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού.

 

……………………………………………………………………………………………………….